องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]5
2 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]19
3 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]24
4 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]22
5 ประสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]23
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]23
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมุ่ที่ 6 ตำบลโคกสิลา [ 20 ก.ย. 2564 ]28
8 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 31 ส.ค. 2564 ]29
9 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 11 ส.ค. 2564 ]32
10 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรัรบงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 จากข้างบ้านนายสมบูรณ์ สุวรรณสิงห์ - บ้านนางนางวันลา ขุมเหล็ก ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 10 ส.ค. 2564 ]29
11 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 30 ก.ค. 2564 ]33
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 ก.ค. 2564 ]36
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 17 ก.ค. 2564 ]34
14 งดจัดโครงการสัปดาห์เข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]30
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 9 ก.ค. 2564 ]32
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 5 ก.ค. 2564 ]35
17 ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 1 ก.ค. 2564 ]24
18 ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 1 ก.ค. 2564 ]22
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 7 มิ.ย. 2564 ]35
20 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากฉางข้าว-สุดเขตหนองวิทย์ (ช่วงที่ 1) [ 4 มิ.ย. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8