องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ค. 2565 ]5
2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ค. 2565 ]10
3 ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]15
4 รณรงค์จัดทำถังยะเปียกลดโลกร้อน [ 15 มิ.ย. 2565 ]18
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 27 พ.ค. 2565 ]36
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]70
7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]89
8 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]100
9 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]104
10 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]103
11 ประสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]106
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]104
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมุ่ที่ 6 ตำบลโคกสิลา [ 20 ก.ย. 2564 ]107
14 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 6 ก.ย. 2564 ]16
15 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 31 ส.ค. 2564 ]107
16 แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลโคกศิลา [ 30 ส.ค. 2564 ]20
17 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 11 ส.ค. 2564 ]110
18 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรัรบงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 จากข้างบ้านนายสมบูรณ์ สุวรรณสิงห์ - บ้านนางนางวันลา ขุมเหล็ก ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 10 ส.ค. 2564 ]102
19 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 30 ก.ค. 2564 ]106
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 ก.ค. 2564 ]110
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8