องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ค. 2566 ]2
2 “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” รณรงค์ให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก [ 1 มี.ค. 2566 ]13
3 ส่งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.267 [ 24 ก.พ. 2566 ]11
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]20
5 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาทสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]13
6 ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]19
7 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม [ 16 ธ.ค. 2565 ]17
8 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]19
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]17
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]21
11 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]16
12 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 [ 19 ต.ค. 2565 ]39
13 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]35
14 การใช้แผนการดำเนินงานตามรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กรณีกันเงิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]34
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]45
16 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ค. 2565 ]81
17 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ค. 2565 ]69
18 ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]88
19 รณรงค์จัดทำถังยะเปียกลดโลกร้อน [ 15 มิ.ย. 2565 ]90
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 27 พ.ค. 2565 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9