องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
สปสช. ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเเบบองค์รวม [ 8 ธ.ค. 2565 ]34
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วน ลดพุง ลดเสียง [ 7 ธ.ค. 2565 ]33
3 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 7 ธ.ค. 2565 ]29
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอไตเสื่อม [ 7 ธ.ค. 2565 ]29
5 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK [ 7 ธ.ค. 2565 ]27
6 โครงการอบรมให้ความรู้เเละคัดกรองเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมี [ 7 ธ.ค. 2565 ]36
7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูง [ 7 ธ.ค. 2565 ]35
8 โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันฟันผุในลูกรัก [ 7 ธ.ค. 2565 ]27
9 โครงการป้องกันภาวะหกล้มเเละภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ [ 7 ธ.ค. 2565 ]30
10 โครงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 7 ธ.ค. 2565 ]28