องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ร่วมรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” [ 8 พ.ค. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในสายงานผู้บริหาร [ 3 เม.ย. 2567 ]11
3 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 14 มี.ค. 2567 ]15
4 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 29 ก.พ. 2567 ]10
5 กิจกรรมเเผน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 23 ม.ค. 2567 ]31
6 ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 15 ม.ค. 2567 ]16
7 ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 15 ม.ค. 2567 ]16
8 ประกาศผลสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 15 ม.ค. 2567 ]18
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 15 ม.ค. 2567 ]16
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]21
11 ประกาศ ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]29
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]17
13 คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน [ 20 พ.ย. 2566 ]23
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมา พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]31
15 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 8 พ.ย. 2566 ]7
16 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) อบต.โคกศิลา [ 31 ต.ค. 2566 ]41
17 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]41
18 ประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา16 อบต.โคกศิลา [ 25 ต.ค. 2566 ]45
19 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 24 ต.ค. 2566 ]27
20 เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11