องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 15 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหน่วยเเพทย์ฉุกเฉินประจำเดือน เมษายน 2566-มิถุนายน 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]4
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 23 ม.ค. 2566 ]9
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.65-ก.ย.65) [ 6 ต.ค. 2565 ]31
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.65-มิ.ย.65) [ 20 ก.ค. 2565 ]29
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.65-มี.ค.65) [ 12 เม.ย. 2565 ]31
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2565 ]32
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2564 ]147
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.- มี.ค.64) [ 20 ก.ค. 2564 ]147
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.- ธ.ค.64) [ 20 ก.ค. 2564 ]148
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปลวก หมู่ที่ 6 บริเวณรอบสระน้ำ (ดอนปู่ตา) ช่วงที่ 1 [ 19 ก.ค. 2564 ]152
14 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคำบอน หมู่ที่4 [ 19 ก.ค. 2564 ]147
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 1,2,7,8 สายทางจากอ่างห้วยน้อย - ทางเเยกถนนลาดยางหมู่ที่ 2 [ 19 ก.ค. 2564 ]150
16 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม ม.3 จากฉางข้าว-สุดเขตหนองวิทย์(ช่วงที่2) [ 19 ก.พ. 2564 ]151
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกศิลา ม.2 จากนจากเเยกบ้านนายพร ลือชาพูล-บ้านนายสมชาย ไชยรบ [ 19 ก.พ. 2564 ]141
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา ม.1 จากเส้นบ้านนายไพบูลย์-ฟาร์มหมู นายปัญญา สายสุข [ 19 ก.พ. 2564 ]146
19 ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมผนังกั้นดินสะพาน 2 ข้าง (หูช้าง) บ้านหนองทุ่ม ม.3 [ 19 ก.พ. 2564 ]153
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน ม.4 สายทางจากบ้านนายสุรา-บ้านนางอัมพร [ 19 ก.พ. 2564 ]152
 
หน้า 1|2