องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกศิลา ม.2 จากนจากเเยกบ้านนายพร ลือชาพูล-บ้านนายสมชาย ไชยรบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกศิลา ม.2 จากนจากเเยกบ้านนายพร ลือชาพูล-บ้านนายสมชาย ไชยรบ
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง