องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ