องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ