องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ