องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ