องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)    เอกสารประกอบ

ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ