องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 8 เม.ย. 2567 ]8
2 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 เม.ย. 2567 ]6
3 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 เม.ย. 2567 ]6
4 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 15 ก.ย. 2563 ]221
5 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 1 ก.ค. 2563 ]196