องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 5 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]15
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]19
4 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]44
5 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]41
6 เปรียบเทียบสรุปผลรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]48
7 เปรียบเทียบสรุปผลรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]40
8 รายงานสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี"บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ภายในตำบลโคกศิลา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]49
9 แบบ ภป.1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]48
10 จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]301
11 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]221
12 รายได้ที่จัดเก็บเองภาษีอากร รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]279
13 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]259
14 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ส.ค. 2563 ]242
15 ขยายเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]278
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]284
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ [ 29 พ.ค. 2563 ]272
18 รายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีอากร ยอดประมาณการและรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มี.ค. 2563 ]297
19 เปรียบเทียบสถิติรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2561 [ 30 มี.ค. 2563 ]361
20 แบบรายงานสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มี.ค. 2563 ]293
 
หน้า 1|2