องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566( 4 ธันวาคม 2566) [ 25 ธ.ค. 2566 ]0
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 (7 ธันวาคม 2566) [ 25 ธ.ค. 2566 ]0
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2566 (15 ธันวาคม 2566) [ 25 ธ.ค. 2566 ]0
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามสัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 (4 สิงหาคม 2566) [ 30 ส.ค. 2566 ]0
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566(15 สิงหาคม 2566) [ 30 ส.ค. 2566 ]0
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566(16 สิงหาคม 2566) [ 30 ส.ค. 2566 ]0
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2566 (24 สิงหาคม 2566) [ 30 ส.ค. 2566 ]0
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (6 มิถุนายน 2566) [ 12 มิ.ย. 2566 ]0
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (2 มิถุนายน 2566) [ 12 มิ.ย. 2566 ]0
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย 66) [ 8 มิ.ย. 2566 ]0
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๑/๒๕๖๖ (๑ ก.พ.๒๕๖๖) [ 21 ก.พ. 2566 ]0
12 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๒/๒๕๖๖ (๑๓ ก.พ.๒๕๖๖) [ 21 ก.พ. 2566 ]0
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]32
14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]40
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]34
16 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]52
17 รายงานการประชุมแปร ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]43
18 รายงานการประชุมแปร ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]36
19 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]33
20 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3