องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปักธงความสำเร็จ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "MOI Waste Bank Week"


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ประกาศปักธงความสำเร็จ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "MOI Waste Bank Week"
กองทุนธนาคารขยะตำบลโคกศิลา เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2558 และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
เมื่อปี พ.ศ. 2561 หมายเลขการจดรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ทะเบียนเลขที่ 134/2561 ปัจจุบันกองทุนมีสมาชิก จำนวน 646 ครัวเรือนมีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือกรณีคนในครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯเสียชีวิต ศพละ 12,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพไปแล้ว จำนวน 170 ศพ เป็นเงินจำนวน 1,707,000 บาท คณะกรรมการกองทุนฯดำเนินการรับซื้อขยะจากสมาชิกทุกเดือน

2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-03-22
2024-03-14
2023-10-05
2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-04-07