องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ำด้จักทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบลโคกศิลา โดยกิจกรรมแปรรูปสิรค้าทางการเกษตร เพื่อฝึกอาชีพให้คนในชุมชนและยังเป็นรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-03-22
2024-03-14
2023-10-05
2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-04-07