องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (การจักสาน)


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การจักสาน ให้แก่คนในชุมชนตำบลโคกศิลา ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน สร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

2024-03-22
2024-03-14
2023-10-05
2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-04-07
2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09