องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” รณรงค์ให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก


ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารกไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TMCHNetwork หรือ www.tmchnetwork.com/คลอดก่อนกำหนด

2024-03-22
2024-03-14
2023-10-05
2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-04-07
2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09