องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


อำนวยความสะดวกจุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานในการสนับสนุนสถานที่จุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในตำบลโคกศิลา ระหว่างวันที่ 5-14  กันยายน 2565

2024-03-22
2024-03-14
2023-10-05
2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-04-07
2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09