องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งานบัญชีและการเงิน


รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง