องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งานบัญชีและการเงิน


รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง