องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ