องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]2
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]5
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]3
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ค. 2565 ]1
5 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2565 ]2
6 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 [ 26 เม.ย. 2565 ]5
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ม.ค. 2565 ]3
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 10 ส.ค. 2563 ]183
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) / เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) [ 10 ก.ค. 2563 ]178
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) / เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) [ 10 ก.ค. 2563 ]170
11 การนำแผนงานพัฒนสาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 24 เม.ย. 2563 ]179
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 1 เม.ย. 2563 ]187
13 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 28 มี.ค. 2563 ]187
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี-2561-2564 [ 28 พ.ย. 2559 ]177