องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโคกศิลา [ 14 ธ.ค. 2565 ]19
2 สมรรถนะประจำสายงาน [ 21 พ.ย. 2565 ]29
3 สมรรถนะผู้บริหาร [ 21 พ.ย. 2565 ]35
4 สมรรถนะหลัก [ 21 พ.ย. 2565 ]37
5 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง [ 21 พ.ย. 2565 ]31
6 พรบ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2542 [ 21 พ.ย. 2565 ]33
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]28
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 21 พ.ย. 2565 ]30
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 21 พ.ย. 2565 ]35
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 21 พ.ย. 2565 ]28
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ 21 พ.ย. 2565 ]28
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2565 ]31
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง [ 21 พ.ย. 2565 ]29
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง [ 21 พ.ย. 2565 ]31
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2565 ]26
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป [ 21 พ.ย. 2565 ]34
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 21 พ.ย. 2565 ]35
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน [ 21 พ.ย. 2565 ]29
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิคราะห์นโยบายและแผน [ 21 พ.ย. 2565 ]28
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]27
 
หน้า 1|2