องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


อำนวยความสะดวกจุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานในการสนับสนุนสถานที่จุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในตำบลโคกศิลา ระหว่างวันที่ 5-14  กันยายน 2565

2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09
2022-09-05
2022-06-15
2022-05-25
2022-04-07
2022-03-11
2022-03-10
2022-02-24