ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) [ 7 ม.ค. 2565 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]
........................................................................................................................................................................................