วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Share:

Author: admin