กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณวัดสุนทรียาราม (สวนโมกข์อีสาน)

วันพุธ ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาร่วมกับอำเภอเจริญศิลป์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศิลา กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เจ้าหน้าที่ อปพร. อสม. ประชาชนและคณะครูนักเรียนนักศึกษา
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณวัดสุนทรียาราม (สวนโมกข์อีสาน) ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

สรุปแบบจิตอาสาวัด1

Share:

Author: admin