Posted in กิจกรรมเด่น กิจกรรมและโครงการ

วันปิยะมหาราช

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณวัดสุนทรียาราม (สวนโมกข์อีสาน)

วันพุธ ที่ ๖ เดือน กุมภาพ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น กิจกรรมและโครงการ

โครงการจัดทำประชาคมตำบล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Continue Reading...