Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2562

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...