อบต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
menu1

menu2


menu3


วันปิยะมหาราช

โครงการจัดทำประชาคมตำบล

ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยในหลวง

ปลัดและเจ้าหน้าที่ข้าราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)ในเขตตำบลโคกศิลา

นางอุไร เพชราเวช นายกอบต.โคกศิลาออกพบปะเยี่ยมเยียนและกล่าวคำอวยพรแค่พ่อแม่พี่น้อง ตำบลโคกศิลา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมร่วมกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรมวันพ่อ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS